"PRUKSA MEMBER"

จากความตั้งใจอันแน่วแน่ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการใส่ใจดูแลทั้งชีวิต

และการคิดริเริ่ม เพื่อเติมเต็มความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวพฤกษา


PRUKSA MEMBER คือ โครงการที่มอบความพิเศษให้ผู้ที่เป็นสมาชิกได้รับสิทธิพิเศษในการท่องเที่ยว ช้อป กิน และพักผ่อน

ทั้งยังเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก เมื่อแนะนำที่อยู่อาศัยของพฤกษา

ให้เพื่อนหรือคนรู้จัก พร้อมได้รับคะแนนสะสม เพื่อนำไปแลกรับเงินสด

ตลอดจนของรางวัลมากมายที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อสมาชิกโดยเฉพาะ


เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติ

บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่รวมนิติบุคคล หรือองค์กร

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าแนะนำ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

ลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยของพฤกษาจำนวน 1 หลัง/ห้อง ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าแนะนำ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

ลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยของพฤกษาจำนวน 1 หลัง/ห้อง มูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือซื้อที่อยู่อาศัยจำนวน 2 หลัง/ห้องขึ้นไป (ไม่กำหนดมูลค่า)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าแนะนำ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่รวมนิติบุคคล หรือองค์กร

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าแนะนำ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

ลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยของพฤกษาจำนวน 1 หลัง/ห้อง ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าแนะนำ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

คุณสมบัติ

ลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยของพฤกษาจำนวน 1 หลัง/ห้อง มูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือซื้อที่อยู่อาศัยจำนวน 2 หลัง/ห้องขึ้นไป (ไม่กำหนดมูลค่า)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าแนะนำ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ : สถานะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

เงื่อนไขการแนะนำเพื่อน

 • ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก PRUKSA MEMBER
 • ผู้แนะนำต้องแนะนำรายชื่อผู้ถูกแนะนำในระบบ PRUKSA MEMBER ผ่านเมนู 'แนะนำเพื่อน' ก่อนผู้ถูกแนะนำเยี่ยมชมโครงการ
 • ผู้ถูกแนะนำต้องไม่เคยถูกแนะนำโดยสมาชิก PRUKSA MEMBER ท่านอื่นมาก่อน
 • ผู้ถูกแนะนำต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรณีผู้ถูกแนะนำซื้อมากกว่า 1 ยูนิต ขึ้นไป ผู้แนะนำจะได้คะแนนจากทุกยูนิตที่ผู้ถูกแนะนำซื้อในวันแรกวันเดียวเท่านั้น
 • กรณีที่เคยซื้อที่อยู่อาศัยของพฤกษาแล้ว ไม่สามารถเป็นผู้ถูกแนะนำได้
 • ผู้ถูกแนะนำยินยอมการให้ข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์แก่ผู้แนะนำ
 • กรณีเกิดการแนะนำซ้ำจากต่างผู้แนะนำ เจ้าหน้าที่จะนำเสนอข้อมูลผู้แนะนำที่เข้าในระบบก่อน การเลือกผู้แนะนำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถูกแนะนำ ซึ่งถือเป็นคำขาด หลังจากได้รับการยืนยันข้อมูลผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำยืนยันจากผู้ถูกแนะนำ
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ถูกแนะนำ โดยสามารถแนะนำได้ทั้งเพื่อน คนรู้จัก หรือคนในครอบครัว
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

 • สมาชิกที่ทำการแนะนำเพื่อน เมื่อเพื่อนผู้ถูกแนะนำ ซื้อโครงการใดๆ ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)(เฉพาะโครงการ และยูนิตที่เข้าร่วม) จะได้รับคะแนนสะสม โดยทุก 1,000 บาท ได้รับ 1 คะแนน* เศษค่าใช้จ่ายที่ไม่ถึง 1,000 บาท จะถูกคำนวณสะสมกับมูลค่าการซื้อของผู้ถูกแนะนำในครั้งต่อไป
 • เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมของผู้แนะนำ

  • - สมาชิกต้องมีการแนะนำก่อนผู้ถูกแนะนำเยี่ยมชมโครงการที่จะซื้อ
  • - กรณีผู้ถูกแนะนำซื้อโครงการแนวราบ จะได้รับคะแนน เมื่อผู้ถูกแนะนำ โอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น
  • - กรณีผู้ถูกแนะนำซื้อโครงการแนวสูง แบ่งเงื่อนไขการรับคะแนนสะสม 2 กรณี
   • 1. กรณีโครงการอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ผู้แนะนำจะได้รับคะแนนหลังจากผู้ถูกแนะนำผ่อนดาวน์ครบ 4 งวด
   • 2. กรณีโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ผู้แนะนำจะได้รับคะแนนหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
   • หมายเหตุ: สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนได้ในวันถัดไป เมื่อผู้ถูกแนะนำผ่อนดาว์นครบ 4 งวด หรือโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
  • - คะแนนที่จะได้รับ คำนวณจากราคาขายสุทธิ จากการซื้อโครงการของผู้ถูกแนะนำ
  • - ผู้ถูกแนะนำเปลี่ยนยูนิตโครงการเดิม ผู้แนะนำจะได้คะแนนตามมูลค่ายูนิตใหม่ (ยูนิตใหม่ต้องเป็นยูนิตที่เข้าร่วมการแนะนำ)
 • กรณีซื้อร่วมกัน และมีชื่อจากการแนะนำ คะแนนจะให้กับผู้กู้หลัก หากผู้กู้หลักขาดคุณสมบัติจึงให้แก่ผู้กู้ร่วม ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
 • กรณีผู้ถูกแนะนำยกเลิกการซื้อในครั้งแรก และกลับมาซื้อใหม่ ซึ่งเป็นโครงการเดิม ผู้แนะนำไม่ได้รับคะแนนจากการซื้อของผู้ถูกแนะนำ
 • คะแนนสะสมมีอายุ 5 ปี ปฎิทิน นับจากวันที่ได้รับคะแนน เช่น สมัครสมาชิกในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คะแนนจะหมดอายุ ในวันที่ 31ธันวาคม 2565
 • กรณีสมัครสมาชิกโดยใช้อีเมลที่แตกต่างกันหลายอีเมล์ (Email Account) สมาชิกไม่สามารถโอนคะแนนระหว่างบัญชีอีเมลได้ และไม่สามารถโอนคะแนนให้สมาชิกผู้อื่นได้

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้คะแนน ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสะสมคะแนนและแลกของรางวัล

 • 1. สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม PRUKSA MEMBER ที่เมนู 'สมาชิกและคะแนนสะสม' หรือ ติดต่อ Pruksa Contact Center 1739
 • 2. สมาชิกเลือกของรางวัลที่ต้องการแลกที่เมนู 'แลกของรางวัล' หรือตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการรับของรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ Pruksa Contact Center 1739

รูปแบบการจัดส่งและรับของรางวัล

 • 1. รับรางวัลที่ Pruksa Open House ชั้น 3 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก กรณีไม่สามารถมารับได้ด้วยตัวเอง สมาชิกต้องทำการมอบฉันทะโดยผู้แทนต้องนำเอกสารมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกที่ลงนามรับรองเรียบร้อย รับของรางวัลตามวันและเวลาที่นัดหมาย
 • 2. รางวัลเงินสด บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกโดยตรง ตามเอกสารสำเนาบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประชาชนที่แนบในระบบ โดยชื่อ-นามสกุล ในเอกสารต้องตรงกับข้อมูลสมาชิก โดยสมาชิกจะได้รับภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกดำเนินการแลกในระบบ PRUKSA MEMBER
 • 3. รางวัลอื่นๆ บริษัทฯ จะทำการจัดส่งให้แก่สมาชิก ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของรางวัลที่สมาชิกทำการแลก โดยสมาชิกจะได้รับของรางวัลภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกดำเนินการแลกของรางวัลในระบบ PRUKSA MEMBER

Thailand Web Stat
© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use